Danijel Markovic
Hrvatsko-tradicijski portal kreiran je u proljeće 2020. godine i od tada se razvijao. Preko facebook grupe, stranice i sada do web portala. HT portal bavi se promocijom narodnih običaja, tradicije, kulture, glazbe Hrvata i katolika Soli, Posavine, Hercegovine, Vojvodine i Hrvata širom svijeta. Glavni i odgovorni urednik Danijel Marković

Posts navigation